July 26, 2012

About Us

Arealia AB grundades 1999 i Göteborg och har sin grund i avancerad forskning. Arealia löser praktiska forsknings- och utvecklingsproblem med högteknologi. En av många specialiteter är avancerad kemisk analys av komplexa organiska blandningar. Våra kunder varierar mellan multinationella storföretag, medelstora företag, småföretag till individer. Detaljerade vetenskapliga studier av doft- och smakämnen från olika växter var en inspiration för utveckling av Flaviola flytande kryddor.

Jim Olsson är Docent (Ph. D. higher level) i Fysikalisk kemi vid Göteborgs Universitet. Han har varit anställd vid Fysikalisk kemi Göteborgs Universitet, Tillämpad Fysik Volvo teknisk utveckling, Fysikalisk kemi Chalmers Tekniska Högskola och Chalmers Industriteknik.

Jörgen Pedersen är Fil. Dr. (Ph. D.) i Organisk kemi vid Göteborgs Universitet. Han har varit anställd som utvecklare av läkemedel vid Astra och Nobelpharma, Klinisk kemi Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Studsvik Energy.

Headquartered in Gothenburg, Sweden, Arealia AB is a diversified company. Arealia solve practical research and development issues with high technology. One of the many specialties include advanced chemical analysis of complex organic mixtures. Our clients range from multinational corporations, SMEs, small business to individuals. Detailed studies of fragrances and flavors from different plants was an inspiration for the development of Flaviola liquid condiments. We also provide content driven online publications as well as services in Internet consultancy.